Thiết kế chiếu sáng tháp canh Olympic Bắc Kinh

Kể từ khi bắt đầu dự án thiết kế chiếu sáng tháp Olympic Bắc Kinh, nó đã nhận được sự chú ý của nhiều nhà lãnh đạo như chính quyền thành phố. Sau khi thực hiện dự án, ý nghĩa kiến ​​trúc của “Cây Đời Sống” đã được khôi phục hoàn toàn, và

091.667.5050